TILLVERKNING & REPARATION AV KAPELL & PRESENNING I PVC-VÄV

Preska AB i Helsingborg tillverkar lastbilskapell, presenningar och andra produkter i PVC-väv i form av specialdukar till företag såsom åkerier, industrier och lantbruk samt kommuner (förskolor, skolor, parker och andra offentliga miljöer). Privatpersoner är också välkomna med beställningar för t.ex. släp, husvagnar, båtar och pooler med mera. Vi tillverkar även för restauranger och uteserveringar, samt banderoller för företag och andra verksamheter.